Klubová identita neboli totožnost, v sobě podle nás nese veškeré symboly, které jsme hrdě nosili na prsou a činy, kterými jsme se v průběhu své historie prezentovali veřejnosti. Jaká je tedy historie naše klubu a jak souvisí právě s novodobou identitou?    

Jak jste si již nepochybně všimli, naším hlavním symbolem je logo. Právě toto logo v sobě ukrývá jak naši historii, tak i cestu kam směřujeme. Není náhodou, že veškerou naši minulost i budoucnost v sobě nese právě červený sokol s roztaženými křídli na bílem pozadí. Červená a bílá barva symbolizují znak města Rokycan a zastupují tak hrdost na naše rodné město.  Sokol pak v sobě ukrývá založení klubu v roce 1997 a dlouhé roky působení právě pod rokycanským Sokolem. Roztažené křídlo symbolizuje další velký milník v naší historii, a to rok 2016 , kdy jsme se oddělili od naší mateřské organizace a postavili se na vlastní nohy, již jako FBC Rokycany z.s..   

Jak už to ve sportovním světě bývá, naším dalším velkým symbolem jsou naše dresy. Mužská domácí modrá sada a venkovní modro bílá kombinace jsou opět zakotveny v historii, kdy pod těmito barvami nastupují naše družstva již řadu let. V dámské verzi našich dresů je dokonce obsažena i barva červená, která spolu s modrou a bílou uzavírá symboliku barev města Rokycan. Dres jako hlavní prezentační plocha na sobě nese naše logo, logo města, loga našich hlavních sponzorů a identitu hráče.

 

historie loga